Inovation Week in Africa: IWA 2021

ประชาสัมพันธ์

สมาคม OFEED แห่งประเทศไทยโมร้อกโกซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของโมร็อกโก ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ. 2021 ( Inovation Week in Africa: IWA 2021)

ในระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2564 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรรมเยาวชนไทยได้มีโอกาศเข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติของโมร็อกโกและทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคแห่งอนาคตใหม่ที่สำคัญของไทย

รูปแบบการแข่งขันอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบปกติ ( on-site ) หรือ ( online ) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019

**หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดการสมัครดูได้ที่เว็บไซต์ https://ofeed.ma/guide/

© 2021 International Relations Office, Surindra Rajabhat University.
186 Surin – Prasart Road, Mueang District, Surin Province, Thailand, 32000.